Działalność

Zasadność istnienia Stowarzyszenia

 

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej a w szczególności popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja miasta i gminy Kolbuszowa
3. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie sprawności fizycznej,
b) kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyludzkich,
c) propagowanie zdrowego stylu życia,
d) integrację środowiska lokalnego,
e) dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
f) organizowanie prelekcji i instruktażu proponującego aktywne formy wypoczynku poprzez uprawianie NW,
g) popularyzację turystyki rowerowej,
h) uprawianie formy aktywności biegowej,
i) organizowanie zawodów oraz udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju i za granicą
j) współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking oraz Polską Federacją Nordic Walking.