Statut

STATUT STOWARZYSZENIA KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING Rozdział I Postanowienia Ogólne § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Kolbuszowski Klub Nordic Walking, zwanym w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) Czytaj dalej Statut

Działalność

Zasadność istnienia Stowarzyszenia   1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej a w szczególności popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta i gminy Kolbuszowa 3. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: a) doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie sprawności fizycznej, b) kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyludzkich, c) propagowanie zdrowego stylu życia, d) integrację Czytaj dalej Działalność